Sök medarbetare

Sök på namn, enhet eller sakområde. E-postadresser skrivs ut enligt följande system:

Fornamn.Efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn-Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn.EfternamnEfternamn@kommerskollegium.se

Resultat

 • Cyrille Hugon

  Enheten för EU:s inre marknad

  fri rörlighet inom EU/EES, handelsbistånd, Trade Academy, utvecklingssamarbete

  08-690 48 70

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • David Rognefjord

  Administrativa enheten

  08 690 49 11

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Ebba Lundqvist

  Enheten för WTO

  investeringar

  08 690 49 03

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Emilie Eriksson

  Enheten för WTO

  offentlig upphandling, WTO

  08-690 49 34

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Emma Sävenborg

  Enheten för WTO

  digitalisering, tjänstehandel

  08-690 48 71

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Emma Wallfelt

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  handelsprocedurer, Open Trade Gate Sweden

  08-690 48 59

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Erik Merkus

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  ekonomisk analys, hållbarhet

  08-690 49 75

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Eva Hellerstedt

  Administrativa enheten

  enhetsassistent

  08-690 49 54

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Evangelos Koutalas

  Administrativa enheten

  enhetsassistent, informationssystemet IMI

  08-690 48 34

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Felinda Wennerberg

  Enheten för handel och tekniska regler

  regulativt samarbete, tekniska handelshinder, utvecklingssamarbete

  08-690 49 43

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Hanna Pettersson

  Enheten för handel och tekniska regler

  tekniska föreskrifter

  08-690 48 75

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Hannes Lenk

  Enheten för WTO

  investeringar

  08-690 48 52

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Heidi Lund

  Enheten för handel och tekniska regler

  digitalisering, handelsbistånd, regulativt samarbete

  08-690 49 25

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Iness Hadji

  Enheten för handel och tekniska regler

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Isaac Ouro-Nimini Hansen

  Enheten för WTO

  digitalisering, tjänstehandel

  08-690 49 31

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Jasmin Saleh

  Enheten för handel och tekniska regler

  anmälningsproceduren 2015/1535

  08-690 49 18

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Johanna Orre

  Kommunikationsenheten

  kommunikationschef

  08-690 48 88

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Johanna Weibull

  Enheten för WTO

  antidumpning, handelspolitiska skyddsinstrument

  08-690 48 98

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Jonas Hallberg

  Enheten för WTO

  investeringar

  08-690 48 42

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Jonas Jeppson

  Administrativa enheten

  chefsjurist och säkerhetsskyddschef

  08-690 48 73

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se