Sök medarbetare

Sök på namn, enhet eller sakområde. E-postadresser skrivs ut enligt följande system:

Fornamn.Efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn-Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn.EfternamnEfternamn@kommerskollegium.se

Resultat

 • Constanza Mac-Donald

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  Open Trade Gate Sweden

  08-690 49 49

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Emilie Eriksson

  Enheten för WTO

  offentlig upphandling, WTO

  08-690 49 34

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Emma Sävenborg

  Enheten för WTO

  digitalisering, tjänstehandel

  08-690 48 71

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Emma Wallfelt

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  handelsprocedurer, Open Trade Gate Sweden

  08-690 48 59

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Erik Alendal

  Enheten för handel och tekniska regler

  anmälningsproceduren 2015/1535

  08-690 48 06

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Erik Merkus

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  ekonomisk analys, hållbarhet

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Eva Hellerstedt

  Administrativa enheten

  enhetsassistent

  08-690 49 54

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Evangelos Koutalas

  Administrativa enheten

  enhetsassistent, informationssystemet IMI

  08-690 48 34

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Felinda Wennerberg

  Enheten för handel och tekniska regler

  anmälningsproceduren 2015/1535, standardisering, tekniska föreskrifter

  08-690 49 43

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Fredrik Gisselman

  Enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete

  hållbarhet

  08-690 49 33

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Hanna Pettersson

  Enheten för EU:s inre marknad

  Solvit Sverige

  08-690 48 75

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Hannes Jägerstedt

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ekonomisk analys, handelsstatistik

  08-690 48 69

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Heidi Lund

  Enheten för handel och tekniska regler

  digitalisering, handelsbistånd, regulativt samarbete

  08-690 49 25

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Hiba Zeydi

  Enheten för EU:s inre marknad

  Solvit Sverige, tjänstedirektivet, yrkeskvalifikationsdirektivet

  08-690 48 07

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Iness Hadji

  Enheten för handel och tekniska regler

  handelsavtal

  08-690 48 02

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Isaac Ouro-Nimini

  Enheten för WTO

  utvecklingssamarbete

  08-690 49 31

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Jasmin Saleh

  Enheten för handel och tekniska regler

  anmälningsproceduren 2015/1535

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Johanna Orre

  Kommunikationsenheten

  kommunikationschef

  08-690 48 88

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Johanna Weibull

  Enheten för WTO

  antidumpning, handelspolitiska skyddsinstrument

  08-690 48 98

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Jonas Hallberg

  Enheten för WTO

  investeringar

  08-690 48 42

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se