Sök medarbetare

Sök på namn, enhet eller sakområde. E-postadresser skrivs ut enligt följande system:

Fornamn.Efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn-Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
Fornamn.EfternamnEfternamn@kommerskollegium.se

Resultat

 • Christofer Berg

  Enheten för handel och tekniska regler

  enhetschef

  08-690 48 77

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Christopher Wingård

  Enheten för internationell handelsutveckling

  brexit, studiebesök skolor, ursprungsregler

  08-690 48 61

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Colette Beek

  Enheten för EU:s inre marknad

  informationssystemet IMI, kontaktpunkten för varor

  08-690 49 47

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Constanza Mac-Donald

  Enheten för internationell handelsutveckling

  Open Trade Gate Sweden

  08-690 49 49

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Cyrille Hugon

  Enheten för internationell handelsutveckling

  Open Trade Gate Sweden

  08-690 48 70

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Emilie Eriksson

  Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

  offentlig upphandling, WTO

  08-690 49 34

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Emma Lund

  Enheten för EU:s inre marknad

  ekonomisk analys, utstationeringsdirektivet

  08-690 49 23

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Emma Sävenborg

  Enheten för handel och tekniska regler

  brexit, handelsavtal

  08-690 48 71

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Emma Wallfelt

  Enheten för internationell handelsutveckling

  handelsprocedurer, Open Trade Gate Sweden, Swepro

  08-690 48 59

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Eva Hellerstedt

  Enheten för internationell handelsutveckling

  enhetsassistent

  08-690 49 54

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Evangelos Koutalas

  Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

  enhetsassistent, informationssystemet IMI

  08-690 48 34

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Felinda Wennerberg

  Enheten för handel och tekniska regler

  anmälningsproceduren 2015/1535, standardisering, tekniska föreskrifter

  08-690 49 43

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Fredrik Gisselman

  Enheten för handel och tekniska regler

  hållbarhet

  08-690 49 33

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Hanna Pettersson

  Enheten för EU:s inre marknad

  Solvit Sverige

  08-690 48 75

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Hannes Jägerstedt

  Enheten för internationell handelsutveckling

  ekonomisk analys, handelsstatistik

  08-690 48 69

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Heidi Lund

  Enheten för handel och tekniska regler

  digitalisering, handelsbistånd, regulativt samarbete

  08-690 49 25

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Hiba Zeydi

  Enheten för EU:s inre marknad

  Solvit Sverige, tjänstedirektivet, yrkeskvalifikationsdirektivet

  08-690 48 07

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Iness Hadji

  Enheten för handel och tekniska regler

  handelsavtal

  08-690 48 02

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Ingrid Lindeberg

  Kommunikationsenheten

  kommunikation, press och media

  08-690 48 66

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

 • Isaac Ouro-Nimini

  Enheten för WTO och utvecklingssamarbete

  tjänstehandel, WTO

  08-690 49 31

  fornamn.efternamn@kommerskollegium.se