Vart är Indien på väg handelspolitiskt?

Nyhet

Om handel

Publicerad: 28 feb 2023

I Indien, världens femte största ekonomi, finns en tendens att både vilja handla mer med omvärlden och skydda den inhemska produktionen. Vad betyder det när EU och Indien har återupptagit diskussioner om ett frihandelsavtal?

Indiens ambition, att bli ett globalt centrum för industritillverkning, återspeglas i handelspolitiken. Indien verkar vilja testa bilaterala handelsavtal och ekonomiska samarbeten med strategiska partner. Drivkrafterna är att kunna exportera mer varor och tjänster till nya marknader, men också teknikutveckling, diversifierade leverantörskedjor och tillgång till viktiga råvaror.

Men vilka är förutsättningarna för handelspolitiskt samarbete mellan Indien och omvärlden och hur ser Indien på handelsavtal och samarbetet inom WTO?

Läs mer i Kommerskollegiums nya pm:

Att förstå Indiens handelspolitik – förutsättningar för djupare relationer mellan Indien och EU samt samarbete i WTO