Vad krävs för att överprövningen av tvister inom WTO ska komma igång igen?

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 22 maj 2023

WTO:s överprövningsorgan har legat nere sedan slutet av 2019. Var har orsakat situationen och vad kan göras för att få igång verksamheten igen? Kommerskollegium analyserar delar av kritiken som har riktats mot organet för att bidra till diskussionerna med förslag på åtgärder.

Det är främst USA som har varit kritiska och blockerat tillsättningen av nya medlemmar i överprövningsorganet. Det har därför inte kunnat bedriva sin verksamhet. 

– Att organet i vissa fall har tagit för lång tid på sig stämmer. Det skulle vara bra om parterna och överprövningsorganet kunde vara flexibla och föra en dialog om en tvist är komplex och behöver mer tid, säger utredaren Emilie Eriksson.

– Vi bedömer dock att det inte är något problem med själva reglerna för överprövningsorganet, utan snarare om hur reglerna har tolkats och tillämpats i praktiken.

Läs hela intervjun och ladda ner analysen

The WTO Appellate Body Crisis: A contribution to the ongoing discussions

Analysen är en självständig produkt från Kommerskollegium och ska inte ses som en position från den svenska regeringen eller EU.