Tullfria insatsvaror från och med 1 juli 2023

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 21 jun 2023

Nu finns en uppdaterad lista över de jordbruks- och industrivaror som kan importeras tullfritt till EU från ett land utanför EU. Syftet med tullfriheten är att företag inom EU ska få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas inom EU.

De nya tullbefrielserna, som gäller från den 1 juli 2023, är resultatet av beviljade ansökningar från EU-företag.

Alla importörer i EU kan använda tullfriheten oavsett vilket land varorna importeras från. En förutsättning för tullfri import är att varorna är insatsvaror och ingår i vidare tillverkning inom EU. För vissa varor finns även krav på hur de används. Det kan också finnas en gräns för hur stor mängd av en vara som kan importeras tullfritt, en så kallad kvot. För mängder utöver den tullfria kvoten gäller den ordinarie tullen. För att använda en tullkvot gäller principen först till kvarn.

Uppdaterade listorna över tullfria varor, i kraft från 1 juli 2023

Lista på varor som omfattas av tullfrihet för en obegränsad kvantitet: Rådets förordning (EU) 2023/1190

Lista på varor som omfattas av tullfrihet men för en begränsad kvantitet (tullkvot): Rådets förordning (EU) 2023/1191

Ansök om tullfrihet för andra insatsvaror

Läs om hur företag kan ansöka om tullfrihet för andra insatsvaror

Kontakt

Lisa McGuirk
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 55