Svensk import från Ryssland har minskat mest i EU

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 08 maj 2023

Sedan Ryssland inledde kriget i Ukraina har Sveriges varuimport från Ryssland minskat med 90 procent. Det är den största procentuella minskningen i hela EU.

Många företag har helt slutat handla med Ryssland, till stor del på grund av EU:s sanktioner mot Ryssland, men också för att de av andra skäl inte vill eller kan fortsätta ha Ryssland som handelspartner.

– Det är en tydlig trend att svenska företag minskar sin import från Ryssland. Sedan krigets start har importen har gått ner månad för månad och är snart helt utraderad om trenden fortsätter, säger Nils Norell, analytiker vid Kommerskollegium.

Kommerskollegium har analyserat handelsstatistik från EU:s statistikkontor Eurostat och har jämfört de 27 EU-ländernas varuhandel med Ryssland. Beräkningarna gäller för mars 2022 till och med februari 2023, och jämförelsen är med motsvarande period året före.

Läs hela artikeln och ta del av statistiken