Mer krävs för att öka handeln med miljövaror

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 20 mar 2023

I många frihandelsavtal finns åtaganden som syftar till att underlätta handel med klimat- och miljövänliga varor. Men dessa frihandelsavtal leder inte till ökad handel med miljövaror. Det visar en ny utredning från Kommerskollegium.

När länder tecknar frihandelsavtal finns allt oftare åtaganden som syftar till att minska handelshindren för miljövaror. Målet med dessa är att underlätta eller på annat sätt öka internationell handel med miljövänliga varor, som till exempel solpaneler, vindturbiner eller elbilar.

Kommerskollegium har analyserat data över handelsflöden tillsammans med 700 frihandelsavtal. Slutsatsen är att frihandelsavtal som innehåller åtaganden som ska gynna handeln med miljövänliga varor inte har någon effekt.

– Åtaganden om miljövaror i frihandelsavtal kan fortfarande vara ett sätt att skapa medvetenhet om hur den här typen av varor kan få ökad spridning, men för att de ska få effekt behöver målen bli tydligare och enklare att utvärdera. Dessutom behöver hinder för kringtjänster, varornas innehåll och tekniska regler kopplade till miljövaror tas bort, säger Erik Merkus.

Läs mer och ladda ner utredningen (sammanfattning på svenska):
The Role of Trade in the Green Transition – regional trade agreements and environmental goods provisions