Konkreta insatser stödjer Ukraina

Nyhet

Om handel

Publicerad: 24 feb 2023

Kommerskollegium skalar nu upp utvecklingssamarbetet för att stödja Ukrainas möjligheter att snabbare integreras med EU:s inre marknad och handla med omvärlden. Även Moldavien, Armenien och Georgien får utökat stöd.

– Vårt utvecklingssamarbete utgår från regeringens syn att handel och ekonomisk utveckling är vägen till ekonomiskt välstånd och ur fattigdom, säger Anna Hallam, chef för enheten för hållbarhet och utvecklingssamarbete.

Under 2023 ska Kommerskollegium genomföra en rad insatser.

Tjänstemän i offentlig sektor utbildas, bland annat för att kunna bygga upp de administrativa funktioner som krävs i förberedelserna för att vara en del av den inre marknaden. Arbetet ska även stödja ländernas tjänstemän i arbetet med den hållbara omställningen samt genomförande och nyttjandet av frihandelsavtal.

Kommerskollegium planerar också insatser för att öka ländernas möjligheter att bedriva internationell handel. Detta görs genom kapacitetsbyggande insatser med fokus på policyutveckling och analysmetoder.

Stöd till exporterande ukrainska företag och exportfrämjande organisationer är dessutom redan en del av Kommerskollegiums insatser genom Open Trade Gate Sweden. Under de kommande månaderna kommer samarbetet att intensifieras för att öka företagens möjligheter att exportera till Sverige och EU.

– Målet är att länderna ska gå från biståndstagare till svenska handelspartners, säger Anna Hallam.

Med anledning av det intensifierade utvecklingssamarbetet rekryterar Kommerskollegium nu mot flera nya tjänster. Lediga tjänster på Kommerskollegium