Importen gynnsam för produktivitet och export

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 02 jun 2023

Genom import får företag tillgång till de bästa insatsvarorna. Det bidrar i sin tur till en konkurrenskraftig produktion, ökad produktivitet och ökad exportkapacitet. Trots detta är det ofta exporten man fokuserar på.

Dagens forskning visar att internationell handel är gynnsam för både produktiviteten i företag och den ekonomiska tillväxten i länder. Små ekonomier med en begränsad hemmamarknad gynnas mest av möjligheten till internationell handel.

I en ny pm belyser Kommerskollegium kopplingen mellan import, produktivitet och export.

Läs mer och ladda ner pm:en
Snabba fakta om importens betydelse för produktivitet och export