Frihandelsavtal inte självklar väg mot mer diversifierad handel

Nyhet

Om handel

Publicerad: 04 jul 2023

Leder frihandelsavtal till internationell handel med fler slags varor? Det beror på vilken part man granskar och hur ambitiöst avtalet är.

Kommerskollegium har granskat tolv av EU:s frihandelsavtal (FTA) för att undersöka om avtalen lett till att parterna fått en ökad diversifiering av exporterade och importerade varor.

Resultaten pekar mot att antalet varuslag som handlas mellan länder har ökat över tid, och att EU:s export har blivit mer diversifierad med EU:s frihandelsavtal. Resultaten tyder dessutom på att ju ambitiösare frihandelsavtal med många åtaganden, desto mer diversifierad export för EU. Det gäller dock inte för utvecklingsländerna. Frihandelsavtalen tycks därmed ha varit mest gynnsamma för EU.

Läs mer och ladda ner pm:en

Do Provisions in Free Trade Agreements Diversify Trade? A first look at the extensive margin of trade (på engelska, sammanfattning på svenska)