Företag tjänar på att bli uppköpta av utländska ägare

Nyhet

Om handel

Publicerad: 01 jun 2023

Svenska företag som köps upp av utländska ägare ökar sin produktivitet med 10 procent jämfört med företag som inte blir uppköpta. Mest ökar produktiviteten för mindre tjänsteföretag.

Kommerskollegium har analyserat företagsdata från SCB för åren 1997–2020. I analysen har data för företag som får utländska ägare jämförts med data för företag i som behåller sitt svenska ägarskap. Analysen visar att när företagen blir uppköpta stiger produktiviteten i genomsnitt med 10 procent.

Mest stiger produktiviteten i mindre tjänsteföretag och framför allt i företag som verkar i känsliga branscher som livsmedelsförsörjning, kritisk infrastruktur, kritisk teknik och kritiska insatsvaror.

EU har beslutat att alla medlemsländer ska införa ett system för granskning av utländska direktinvesteringar. Regeringen har gett Inspektionen för strategiska produkter, ISP, ansvaret för en sådan granskningsmekanism som väntas blir klar i slutet av 2023. Kommerskollegium är en av de myndigheter som ISP samråder med.

Här kan du ta del av analysen Productivity Effects of Foreign Acquisitions in Sweden.