Data om statliga subventioner krävs för en konstruktiv debatt

Nyhet

Om handel

Publicerad: 07 jun 2023

Tillförlitlig och internationellt jämförbar information om vad, och hur mycket, olika länder spenderar på statliga subventioner är avgörande för en konstruktiv debatt om dem. Men det råder brist på uppgifter, vilket gör det svårt att bedöma subventionernas inverkan på internationell handel och konkurrens.

I den här rapporten dokumenterar Kommerskollegium de viktigaste datakällorna som finns tillgängliga för att studera subventioner till tillverkningsindustrin. Vi visar också vilka typer av subventioner som är vanligast och inom vilka sektorer.

Läs mer och ladda ner rapporten
Government Subsidies in Manufacturing Sectors – a roadmap (sammanfattning på svenska)