Anders Ahnlid leder EU-arbetsgrupp om frysta tillgångar

Nyhet

Om handel

Publicerad: 17 feb 2023

Kommerskollegiums generaldirektör Anders Ahnlid har blivit utsedd av regeringen att leda en arbetsgrupp som ska undersöka möjligheterna att använda frysta ryska tillgångar för att återuppbygga Ukraina.

Gruppen ska bestå av representanter från EU:s medlemsländer och under Sveriges ordförandeskap i EU leds gruppen av Anders Ahnlid. 

Gruppen kommer att arbeta med den rättsliga, finansiella, ekonomiska och politiska analysen av förutsättningarna att använda frysta ryska tillgångar i återuppbyggnaden av Ukraina.

Beslut om att inrätta en arbetsgrupp fattades i Coreper II (Ständiga representanternas kommitté) onsdag den 15 februari.