Ett 60-tal ansökningar om undantag från sanktionerna mot Ryssland

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 22 feb 2023

Kommerskollegium tog under förra året emot 59 ansökningar om undantag från sanktionerna riktade mot Ryssland och Belarus.

Kommerskollegium är en av flera svenska myndigheter som ansvarar för ansökningar om undantag från EU:s sanktioner riktade mot Ryssland och Belarus.

Den 24 februari förra året inledde Ryssland kriget i Ukraina. I samband med det införde EU omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus. Kommerskollegiums sammanställning visar att myndigheten under förra året fick in 59 ansökningar där företag eller organisationer vill få undantag från sanktionerna. Det vanligaste företagen ansöker om är att få exportera varor eller tjänster till Ryssland.

Här kan du läsa hela sammanställningen av arbetet med sanktioner:
Ekonomiska sanktioner mot Ryssland och Belarus | Kommerskollegium