Varuhandeln med Ukraina minskar

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 29 jun 2022

Sveriges och EU:s varuhandel med Ukraina har minskat markant under de senaste månaderna. För vissa månader minskade värdet med 50 procent. Det visar Kommerskollegiums analys av de senast tillgängliga siffrorna från Eurostat.

– Det är framför allt exporten till Ukraina som har minskat och det syntes faktiskt av redan i slutet av förra året. Det skulle kunna bero på att Rysslands mobilisering vid Ukrainas gräns redan då skapade osäkerhet för europeiska företag, säger Nils Norell, ekonomisk analytiker vid Kommerskollegium.

Import från Ukraina – trävaror och möbler

Ukraina står för en relativt liten del av den totala svenska utrikeshandeln. Förra året handlade det om 0,2 procent av importen och 0,6 procent av exporten till länder utanför EU.

– Till skillnad från vissa utvecklingsländer som är beroende av ukrainskt spannmål finns för Sveriges del inte några direkta beroenden som skapar problem för Sveriges ekonomi som helhet. Däremot finns det vissa sektorer och företag som drabbas när handeln försvåras på grund av kriget.

Sverige importerar framför allt trävaror, möbler, sängkläder och maskiner från Ukraina och exporten består främst av lantbruksmaskiner, papper och personbilar. Mellan februari och mars minskade importen med 54 procent och exporten med 81 procent. Det syns också en tydlig minskning när siffrorna för mars och april i år jämförs med motsvarande månader 2020 och 2019.

– Enskilda månader ska alltid tolkas med försiktighet men den svenska handeln med Ukraina verkar onekligen ha försvårats i och med krigsutbrottet.

Minskande EU-handel

Det EU-land som handlar allra mest med Ukraina är Polen följt av Tyskland, Italien och Ungern.

– EU importerar bland annat järnmalm, solrosolja och majs från Ukraina och exporten från EU:s medlemsländer är främst personbilar, läkemedel och lantbruksmaskiner.

Även för EU:s handel i stort syns en tydlig minskning, framför allt vad gäller exporten. Den minskade med 62 procent mellan februari och mars. Även importen minskade, med 29 procent.

Varuhandeln med Ukraina står för ungefär 1 procent av EU:s totala handel med länder utanför EU.

Kontakt

Nils Norell
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se 
08-690 49 51