Utökat uppdrag till Kommerskollegium om sanktioner

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 19 apr 2022

Regeringen har gett Kommerskollegium i uppdrag att ansvara för flera av de sanktioner mot Ryssland och Belarus som EU fattade beslut om den 8 april.

Den 8 april fattade EU beslut om ett femte sanktionspaket där bland annat två nya områden omfattas av sanktioner: energiimport och transporter. De nya sanktionerna innebär att det är förbjudet att köpa kol och andra fasta fossila bränslen från Ryssland samt att lastbilar registrerade i Ryssland eller Belarus inte får transportera varor till och från EU. Dessutom får ryskflaggade fartyg inte längre lägga till i hamnar inom EU. Flera undantag finns, bland annat är livsmedels- och läkemedelstransporter tillåtna, liksom transporter för humanitärt bistånd.

Utöver energi- och transportsanktioner har EU även beslutat att utöka import- och exportförbuden så att flera varor omfattas, till exempel trä, cement, gödningsmedel, skaldjur och alkohol. Därtill utökas de finansiella sanktionerna mot flera ryska banker och ytterligare personer och företag sätts upp på EU:s frysningslista.

I Sverige har Utrikesdepartementet nu gett Kommerskollegium i uppdrag att ansvara för flera av de nya sanktionerna som beslutades den 8 april. Det innebär att myndigheten juridiskt ska bedöma om ansökningar om undantag från sanktionerna är förenliga med det regelverk EU har beslutat.

Kommerskollegium har sedan tidigare uppdrag av regeringen att handlägga flera av de sanktioner som EU i olika omgångar fattat beslut om mot Ryssland och Belarus. På Kommerskollegiums webbplats hittar du mer detaljerad information om vilka sanktioner myndigheten ansvarar för.

Mer information om uppdragen och vad företag kan få hjälp med av Kommerskollegium 

Sanktioner mot Ryssland