Uppdrag till Kommerskollegium att ansvara för vissa sanktioner mot Ryssland och Belarus

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 10 mar 2022

Kommerskollegium har fått i uppdrag att ansvara för vissa av de sanktioner som EU har beslutat och som är riktade mot Ryssland och Belarus efter invasionen av Ukraina.

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina har EU fattat beslut om flera nya sanktioner riktade mot Ryssland och Belarus. Sanktionerna innebär bland annat exportstopp av vissa varor och tillhörande tjänster, bland annat varor som används för oljeraffinering eller inom den ryska luftfarten.

Enligt EU:s beslut går det att göra vissa undantag från sanktionerna, vilket innebär att svenska företag kan ansöka om att få export- eller importtillstånd om förutsättningarna för undantagen uppfylls.

Regeringen har nu gett Kommerskollegium i uppdrag att ansvara för vissa av dessa undantag.

Mer information om uppdragen och vad företag kan få hjälp med av Kommerskollegium 

Sanktioner mot Ryssland