Tullsatser förändras för vissa varor från Indien

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 21 dec 2022

Vid årsskiftet kommer vissa varor med ursprung i Indien att bli dyrare att importera, medan det blir billigare för andra varor. Reglerna gäller för 2023, men redan 2024 kan det bli ytterligare förändringar när EU ska besluta om en ny tullförmånsförordning.

EU-förordningen, som håller på att uppdateras, reglerar tullarna vid import från utvecklingsländer i det så kallade allmänna tullförmånssystemet, Generalised Scheme of Preferences (GSP). Systemet ger sänkt tull eller noll tull vid import till EU av varor med ursprung i utvecklingsländer. Förordningen ska träda i kraft den 1 januari 2024.

– Det kommande beslutet kan innebära stora förändringar för företag som importerar från utvecklingsländer. Därför är det bra att hålla koll på de förslag som nu diskuteras, säger Åsa Sandström, utredare vid Kommerskollegium.

Redan 2023 påverkas varor från Indien av förändrade regler. Från och med 1 januari dras den så kallade förmånstullen in för vissa varor med ursprung i Indien. Varorna som då blir då dyrare att importera är

  • plaster och plastvaror
  • lädervaror; pälsskinn och konstgjord päls
  • varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glas och glasvaror
  • maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor.

Andra varor med ursprung i Indien blir i stället billigare att importera: motorfordon, cyklar, flygplan och rymdfarkoster samt fartyg och båtar.
Beslutet om Indiens GSP-tullar (EU-kommissionens webbplats)

Vietnam lämnar GSP och går över till reglerna i frihandelsavtalet

Från den 1 januari 2023 är det bara möjligt att använda tullöverenskommelserna i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.

Övriga utvecklingsländer som omfattas av tullförmånssystemet GSP kommer att ha oförändrade tullvillkor under 2023.
Handelsavtalet mellan EU och Vietnam

Fler förändringar 1 januari 2024

EU kommer att besluta om en ny GSP-förordning som ska börja gälla i januari 2024, vilket innebär att ytterligare förändringar i tullförmånerna kommer då.
EU:s förslag till ny GSP-förordning (EU-kommissionens webbplats)

Mer information om GSP

Tullförmånssystemet, Generalised Scheme of Preferences (GSP)