Tullfrihet bort för mer än 150 varor – påverkar det ditt företag?

Importera & exportera

Publicerad: 18 feb 2022

Från och med den 1 januari 2023 riskerar tullfriheten att försvinna för varor som idag omfattas av tullbefrielser. Vill du och ditt företag att någon av dessa ska finnas kvar? Kontakta Kommerskollegium senast den 21 mars.

Varje år rensar EU-kommissionen upp i systemet för tullbefrielser och tar bort de varor där importen inte är tillräckligt stor för att omfattas av fortsatt tullfrihet. I år upphör även tullbefrielser initierade av Storbritannien. Det innebär att från den 1 januari 2023 kommer tullfriheten för vissa varor att försvinna.

Har ditt företag intresse av att tullfriheten för några varor ska vara kvar också nästa år? Kontakta då Kommerskollegium – senast den 21 mars 2022 – och få hjälp med ansökan till EU-kommissionen.

Lista över varor där tullbefrielsen riskerar att tas bort den 1 januari 2023 (pdf)

Kontakt

Lisa McGuirk
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 55