Tullfria insatsvaror från och med 1 januari 2023

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 02 jan 2023

Nu finns en uppdaterad lista över de jordbruks- och industrivaror som kan importeras tullfritt till EU från ett land utanför EU. Syftet med tullfriheten är att företag inom EU ska få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas inom EU.

Uppdaterad 2023-01-03 angående import från Ryssland och Belarus.

De nya tullbefrielserna, som gäller från den 1 januari 2023, är resultatet av ansökningar från EU-företag som har behandlats och beviljats av EU-kommissionen.

Alla importörer i EU kan utnyttja tullfriheten oavsett vilket land varorna importeras från med undantag av Ryssland och Belarus. För varor från Ryssland och Belarus medges tullfrihet eller tullkvot bara för ett fåtal varor.

En förutsättning för tullfri import är att varorna är insatsvaror och ingår i vidare tillverkning inom EU. För vissa varor finns även krav på hur de används. Det kan också finnas en gräns för hur stor mängd av en vara som kan importeras tullfritt, en så kallad kvot. För mängder utöver den tullfria kvoten gäller den ordinarie tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om ”först till kvarn”.

Uppdaterade listor över tullfria varor, i kraft från 1 januari 2023

Lista på varor som omfattas av tullfrihet för en obegränsad kvantitet: Rådets förordning (EU) 2022/2583

Lista på varor som omfattas av tullfrihet men för en begränsad kvantitet (tullkvot): Rådets förordning (EU) 2022/2563)

Ansök om tullfrihet för andra insatsvaror

Läs om hur ditt företag kan ansöka om tullfrihet för andra insatsvaror


Kontakt

Lisa McGuirk
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 55