Sveriges handel med Ryssland i brant fall

Nyhet

Om handel

Publicerad: 03 nov 2022

Den kraftiga nedgången i handeln med Ryssland fortsätter. Men Sveriges import av vissa varor från Ryssland ökar, visar nya siffror.

Före invasionen av Ukraina ökade Sveriges handel med Ryssland, men efter den 24 februari 2022 har handeln sjunkit kraftigt.

Under tredje kvartalet minskade importen från Ryssland rejält, från 7,1 miljarder kronor 2021 till 0,5 miljard 2022. Det innebär en nedgång med 93 procent, enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, som Kommerskollegium har analyserat. Bland de varugrupper som har bidragit mest till nedgången syns olja, kol, anrikat uran, järn och stål, trävaror, gödselmedel samt gummi.

– Inom flera områden har EU och omvärlden genom politiska beslut gjort det mycket svårt eller i vissa fall omöjligt att handla med Ryssland. Statistiken talar sitt tydliga språk – sanktionerna har genomslag, på flera sätt. Även de områden som inte omfattas av sanktionerna påverkas. Många betraktar i dag Ryssland som en osäker marknad och det har blivit lite av ett stigma att ha landet som handelspartner, säger Nils Norell, analytiker på Kommerskollegium.

Viss import från Ryssland ökar

Trots att den allra mesta av handeln med Ryssland sjunker kraftigt finns det undantag. En varugrupp där importen ökar är aluminium. Under det tredje kvartalet i år har svenska företag importerat aluminium från Ryssland till ett värde av 112 miljoner, jämfört med 59 miljoner motsvarande period 2021.

– Vissa typer av aluminium omfattas inte av EU:s embargon, utan är alltså fortfarande möjliga att köpa från Ryssland. Man ska också veta att handeln för enskilda varugrupper och för enskilda kvartal kan fluktuera kraftigt om till exempel en enskilt stor last slår igenom i statistiken, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför importen ökar, säger Nils Norell.

Aluminium används till en mängd olika produkter inom svensk industri. Det kan användas till såväl förpackningsmaterial som vid tillverkning av stötfångare och karosser i fordonsindustrin, eller till tak och fönster i byggindustrin.

Exporten sjunker

Även Sveriges export av varor till Ryssland har minskat, från cirka 5,1 miljarder till 1,4 miljarder, under tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande period förra året. Det är en minskning med 73 procent. Bland de varugrupper som har bidragit mest till nedgången syns industriella maskiner och apparater, fordon och elektronikprodukter. Den varugrupp som har ökat mest är export av läkemedel. I EU:s sanktioner riktade mot Ryssland finns flera undantag, bland annat för export av varor till Ryssland för humanitära ändamål, vilket gör att export av till exempel läkemedel kan vara tillåten.

Mer information

Använd vår interaktiva statistik för att ta reda på mer om Sveriges export och import av varor och tjänster: Sveriges utrikeshandel i siffror