Sverige och Zambia tecknar avtal om handel

Nyhet

Om handel

Publicerad: 16 maj 2022

Sverige har inlett ett samarbete med handelsministeriet i Zambia. Enligt överenskommelsen ska Kommerskollegium långsiktigt stötta Zambias regering i frågor kring internationell handel och handelspolitik.

Avtalet undertecknades idag i Lusaka av Kommerskollegiums generaldirektör Anders Ahnlid och Chawe P.M Chuulu, permanent secretary vid Zambias handelsministerium.

– Det är med stor glädje jag undertecknar detta avtal. Det visar vikten av det bilaterala ekonomiska samarbetet och jag vill rikta ett stort tack till Kommerskollegiums medarbetare och generaldirektör för ert engagemang. Det är en viktig milstolpe och vi på ministeriet ser fram emot att komma i gång med arbetet som kan öka Zambias export, säger Chawe P.M Chuulu.

Sverige och Zambia har under flera år haft olika samarbetsprojekt kring handel. Men det avtal som nu undertecknas är mer långsiktigt. Det löper inledningsvis i fem år och börjar med stöd för varuhandel.

– Samarbetsavtalet med Zambia är unikt och ett viktigt steg i arbetet med att integrera utvecklingsländer i den globala handeln på ett hållbart sätt. Det är tydligt att Zambia har en ambition att satsa på internationell handel och att integrera nya sektorer som saknar erfarenhet av global handel. Landet har stor potential att ta plats på den internationella handelsarenan och här kan vi göra skillnad tillsammans, säger Anders Ahnlid.

Hjälp att utveckla kompetens inom internationell handel

I ett första steg ska Kommerskollegium hjälpa zambiska myndigheter att utveckla sin kompetens att ta hänsyn till internationell handel när till exempel produktregler tas fram. Att till exempel använda internationella standarder för olika varor underlättar när zambiska företag vill exportera sina varor till andra länder samtidigt som det ger säkrare och mer miljövänliga produkter för invånarna i Zambia.

Zambia med sina 19 miljoner invånare har en väl etablerad gruvindustri. Samarbetet med Sverige är dock inriktat på nya sektorer. På sikt kan samarbetet utvecklas och också innefatta handel med tjänster och exportgynnande. Satsningen syftar till att bidra till en hållbar handelspolitik som inkluderar små- och medelstora företag.

Lös mer om Kommerskollegiums utvecklingssamarbete

Internationellt utvecklingssamarbete inom handelsområdet