Stort behov av information om sanktionerna mot Ryssland

Importera & exportera

Publicerad: 03 mar 2022

Antalet frågor från företag har kraftigt ökat med anledning av de nya sanktionerna mot Ryssland. Kommerskollegium gör flera insatser för att informera företag, med bland annat utökad information på webben med svar på företagens vanligaste frågor.

– Lagstiftningen kring sanktioner är ofta komplicerad, särskilt i fallet med Ryssland då EU på kort tid kommit med flera nya sanktionsbeslut. Det gör att företag som handlar med Ryssland har ett ökat behov av information, säger Michael Koch, chef för enheten för internationell handelsutveckling på Kommerskollegium.

Ett stort antal företag hör varje dag av sig till Kommerskollegium med frågor om hur de ska hantera sanktionerna.

– Det är tydligt att företagen vill göra rätt. En utmaning är att sanktionerna innebär att man som företag inom EU inte får handla med vissa individer och här måste företagen själva ta reda på vem de handlar med eller vilka som finns bakom deras ryska samarbetspartners, säger Michael Koch.

Kommerskollegium analyserar också löpande Sveriges handel med andra länder. Men hur sanktionerna påverkar handeln är för tidigt att säga.

– Sanktionerna i sig och Rysslands agerande kommer att påverka handeln, men hur det påverkar kan vi se först i ett senare skede. Utöver själva sanktionerna har vissa företag på eget initiativ valt att stoppa sin handel med Ryssland och det är naturligtvis något som också bidrar till hur handeln utvecklas, säger Michael Koch.

Mer information på Kommerskollegiums webb

Sanktioner mot Ryssland