Sjutton personer diplomerade efter handelspolitisk utbildning

TA_diplomering_webb.jpg

Nyhet

Om handel

Publicerad: 24 nov 2022

Sjutton personer från fem afrikanska länder har gått igenom 2022 års omgång av Kommerskollegiums utbildningsprogram Trade Academy.

Utbildningen Trade Academy riktar sig till myndigheter och ministerier i utvecklingsländer. Syftet är att deltagarna ska få fördjupad kunskap och praktiska verktyg för att öka handeln i sina hemländer.

Nu har deltagarna i 2022 års utbildning, den femte i ordningen, blivit klara. Purity Naneu Samante som är handelsspecialist på ministeriet i Kenya är en av dem.

– Utbildningen har varit avgörande för mig. Den har gett mig helt ny kunskap om handelspolitik och policyfrågor. Utbildningen gör att vi kan utveckla Kenyas egen handelspolitik så att vi har större möjligheter att handla med andra länder. Det här hjälper oss att utveckla vad vi ska producera i landet och därmed bygga upp Kenya och landets ekonomi, säger Purity Naneu Samante.

Trade Academy är Kommerskollegiums största projekt inom sitt arbete med handelsbistånd. Syftet med utbildningen är att stärka de institutioner i deltagarnas länderna som ger förutsättningar för företag att bedriva internationell handel, något som kan bidra till tillväxt och minskad fattigdom.

– Att bidra till att utvecklingsländer kan ta sig in i internationell handel är en viktig del av Sveriges biståndsarbete och ett av Kommerskollegiums huvuduppdrag. Framgång i internationell handel kan vara en avgörande faktor för att lyfta ett lands ekonomi och den här utbildningen bidrar till att länderna lyckas, säger Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium.

Trade Academy startade 2016 och har hittills utbildat över 100 personer från olika utvecklingsländer. I årets omgång deltog representanter från Kenya, Mocambique, Rwanda, Somalia och Zambia.