Samarbete mellan EU och USA ska främja klimatomställning

Nyhet

Om handel

Publicerad: 14 jun 2022

EU och USA kan samarbeta på flera områden för att främja klimatomställningen. Kommerskollegium pekar på ett antal möjligheter till regulativt samarbete genom Trade and Technology Council, TTC.

Kommerskollegium har identifierat flera möjligheter för ett transatlantiskt grönt regulativt samarbete av svenskt intresse i en analys till Utrikesdepartementet. Samarbetet är tänkt att drivas i Trade and Technology Council, det nyetablerade samarbetet mellan EU och USA.

– Samarbetet kan få många positiva effekter för svenska och europeiska företag som handlar med USA och som i dag upplever handelshinder och problem med att få in klimatvänliga produkter på den amerikanska marknaden, säger Linda Bodén, utredare vid Kommerskollegium.

– Trade and Technology Council (TTC) kan komma att fylla en viktig funktion i kommande diskussioner om regulativt samarbete och hur det kan främja en grön omställning. Eftersom det är en ny samarbetsform kan parterna där komma vidare trots historiska låsningar i de europeiska och amerikanska systemen för tekniska regler och standarder.

Kommerskollegiums rekommendationer har använts av UD inför ett högnivåmöte om TTC för att ta fram svenska ståndpunkter i dialogen med EU och USA.

– Vi ser att våra förslag ligger i linje med hur EU och USA nu har valt att gå vidare, vilket visar att våra rekommendationer är relevanta. Vi hoppas därför att den här formen för regulativt samarbete kan bli aktuellt för EU med fler parter, inte bara genom frihandelsavtal som varit det traditionella alternativet, säger Linda Bodén.

Läs mer och ladda ner analysen

Supporting the Green Transition through Regulatory Cooperation within the Trade and Technology Council (TTC)