Pandemin fortsatte påverka EU-ländernas regler för tjänster 2021

Nyhet

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 27 jun 2022

Många av EU-ländernas nya regler för tjänsteverksamhet fortsatte förra året att ha bäring på coronapandemin. Det framgår av Kommerskollegiums årsrapport om EU:s anmälningsprocedur för tjänster.

När ett EU-land inför nya regler för olika typer av tjänster ska de nya reglerna normalt anmälas enligt EU:s tjänstedirektiv. Syftet är att genom transparens förebygga omotiverade handelshinder och ge övriga EU-länder och EU-kommissionen möjlighet att reagera på reglerna.

– Anmälningarna som rör EU:s tjänstedirektiv rör många olika typer av tjänster, till exempel krav för att få inspektera byggnader eller arbeta som fastighetsmäklare. Hygienkrav på salonger som har tatuerings- och piercingsverksamhet är ett annat exempel. Men den vanligaste typen av anmälda bestämmelser under 2021 var regler för social distansering som EU-länder införde för att minska spridningen av covid-19, säger Ralph Eliasson som har sammanställt rapporten.

När regler för tjänsteverksamhet införs ska de vara motiverade. Under pandemin låg skyddsintresset folkhälsa till grund för många av regleringarna.

– Vi ser dock att många länder inte anmäler några nya regleringar alls. Och det som har anmälts är nästan enbart på nationell nivå, lokala bestämmelser ser vi sällan. Vi tror därför att det finns många nya regler som aldrig blir anmälda och då blir anmälningsförfarandet inte till någon större hjälp för företag när det gäller att få sälja sina tjänster i andra länder.

Regleringar på regional och lokal nivå skulle kunna vara tillstånd för torghandel, för matförsäljning från fordon (food-trucks), villkor för att få hyra ut elsparkcyklar i kommunen eller sota skorstenar eller regler för julgransförsäljning.

Svenska myndigheter och kommuner ska anmäla nya eller ändringar i krav på tjänsteverksamhet till Kommerskollegium. Kommerskollegium hjälper också till att tolka huruvida ett krav är anmälningspliktigt eller inte.

Ta del av hela rapporten

Årsrapport: Anmälningsproceduren enligt tjänstedirektivet under 2021

Kontakt

Ralph Eliasson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 26