Nya hållbarhetsgrepp och tullfri handel i frihandelsavtalet EU–Nya Zeeland

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 14 jul 2022

EU:s och Nya Zeelands nyligen överenskomna frihandelsavtal innehåller flera nyheter på hållbarhetsområdet. Det leder också till att exporten och importen mellan EU och Nya Zeeland blir tullfri efter det att avtalet trätt i kraft.

– Det är ett spännande avtal för här ser vi att EU :s nya strategi för hur man vill arbeta med hållbarhetsfrågor i frihandelsavtal slår igenom. Det här kommer att inspirera framtida avtal, som det med Australien som just nu förhandlas, säger Christopher Wingård, utredare vid Kommerskollegium.

Den största förändringen när det gäller hållbarhetsfrågor i frihandelsavtal är att parterna kan ta till åtgärder om den andra bryter mot vissa internationella överenskommelser, och om tidiga konsultationsmekanismer inte har kunnat lösa problemet. I EU-Nya Zeeland-avtalet gäller det brott mot Parisavtalets klimatmål och Internationella arbetsorganisationens kärnkonventioner om arbetstagarrättigheter.

– Det är också glädjande att se att EU för första gången i ett frihandelsavtal ger uttryck för handelspolitikens roll i jämställdheten mellan män och kvinnor. Nya Zeeland ligger långt framme när det gäller forskning på det här området, vilket EU kan ha nytta av i framtida dialoger, säger Christopher Wingård.

Kan träda i kraft sommaren 2023

Avtalet ska nu ses över juridiskt, översättas till alla EU-språk och undertecknas av parterna. Först därefter kan det träda i kraft. Om alla processer går enligt plan kan det bli sommaren 2023. Därefter blir nästan all handel till och från Nya Zeeland tullfri under förutsättning att ursprungsreglerna är uppfyllda. Nya Zeeland tar till exempel bort tullen på fordon (idag 10 procent) och verkstadsprodukter (idag 5 procent). Kvoter och nedtrappningsperioder för vissa varor förekommer. 

Den största varugruppen när det gäller svensk export till Nya Zeeland är verkstadsprodukter (främst maskiner och apparater). Den största varugruppen som importeras till Sverige är kött och köttvaror. Men för Sveriges del har avtalet, rent ekonomiskt, inte så stor betydelse. Nya Zeeland har omkring 5 miljoner invånare och vår handel med landet är liten. Nya Zeeland är dock en stor producent av kött.

– Därför är det särskilt positivt att avtalet inkluderar samarbete kring hållbara livsmedelssystem som omfattar produktionsmetoder, miljö- och klimateffekter, användningen av naturresurser och kemiska bekämpningsmedel samt matsvinn. Det finns också särskilda avsnitt om djurskydd och antibiotikaresistens, båda viktiga frågor som Kommerskollegium framhållit i utredningar inför förhandlingarna, säger Christopher Wingård.

Även på tjänstesidan öppnas det möjligheter. EU:s företag får möjlighet att delta i nyazeeländska upphandlingar av till exempel transporttjänster och nyazeeländska företag får möjlighet att leverera allmännyttiga tjänster till hamnar och flygplatser i EU.

Läs mer

Nya Zeeland–EU – förhandlingar om frihandelsavtal avslutade