Så påverkas konsumenter, företag och EU av antidumpning

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 09 maj 2022

Företag inom EU lyckas varken öka försäljningen eller ta mer betalt för sina varor när EU inför skydd på prisdumpad import. Det framgår av en ny utredning från Kommerskollegium.

EU kan sätta in handelspolitiska åtgärder i form av nya anti-dumpningstullar när EU:s företag utsätts för prisdumpad importkonkurrens. Tanken är att på detta sätt korrigera för snedvriden konkurrens och att de egna företagen genom dessa åtgärder skall återfå sina rättmätiga marknadsandelar. Men åtgärden tycks inte ge önskad effekt. I en tidigare analys från Kommerskollegium visades att EU:s företag inte lyckas öka sina marknadsandelar efter det att åtgärder har satts in.

Nu har denna utredning följts upp med en analys av de ekonomiska effekterna för EU:s konsumenter, producenter, och EU:s tullintäkter av införda antidumpningsåtgärder.

- Lite förvånande, men även glädjande för konsumenter i EU, är att åtgärderna i allmänhet inte leder till höjda konsumentpriser på motsvarade produkter från vare sig EU:s egna producenter eller andra leverantörer som inte omfattas av åtgärden. Detta trots att företag kanske skulle passa på att höja sina priser när en konkurrent sätts ur spel, säger Patrik Tingvall, chefsekonom vid Kommerskollegium.

Att EU-företag som skyddas av åtgärderna tycks inte öka sin försäljning är problematiskt då ökad försäljning och återtagande av marknadsandelar är ett av huvudmålen med åtgärderna. Anti-dumpninginstrumentet misslyckas alltså med att uppnå ett centralt mål. Istället är det företag från länder utanför EU som lyckas stärka sin position på EU-marknaden när en handelspolitisk åtgärd sätts in.

Läs hela intervjun och ta del av rapporten (på engelska, sammanfattning på svenska)

The Economics of the EU’s Trade Defence Instruments – Winners and losers of anti-dumping policies