Historiskt stor nedgång i handeln med Ryssland

Nyhet

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 02 sep 2022

Sveriges import från Ryssland minskade med 87 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period förra året.

– Vi ser en historiskt kraftig nedgång i handeln med Ryssland. Det är sällsynt att se sådana kraftiga nedgångar med en så pass relativt stor handelspartner. Sanktionerna mot Ryssland förklarar en stor del, men inte allt, säger Nils Norell, analytiker vid Kommerskollegium.

Den kraftiga nedgången i handeln med Ryssland märktes redan första kvartalet 2022 och förstärktes under andra kvartalet. Mellan april och juni minskade importen av varor från Ryssland med 87 procent mätt i värde, visar siffror från Statistiska centralbyrån.

Importen av bland annat olja, anrikat uran och stenkol till Sverige från Ryssland har i princip upphört. Samma trend syns i exporten. Sveriges export till Ryssland av fordon för vägar har även den upphört.

Som helhet minskade varuexporten till Ryssland med 62 procent under andra kvartalet 2022, jämfört med motsvarande period 2021.

– Vi har aldrig i modern tid sett så omfattande sanktioner som de som EU nu riktar mot Ryssland och Belarus, vilket förstås gör tydliga avtryck i handeln.

Sanktionerna sprider också ringar på vattnet och får effekter även på varugrupper som inte omfattas direkt. Det finns inget totalförbud för Sverige eller andra EU-länder att handla med Ryssland, men man kan nästan tolka nedgången så. Många företag har själva valt att dra sig ur Ryssland, antingen på grund av sanktionerna eller för att man av andra skäl inte vill eller kan ha Ryssland som handelspartner, säger Nils Norell.

Detaljerad statistik över Sveriges utrikeshandel hittar du på vår webb: Sveriges utrikeshandel i siffror

Kontakt

Nils Norell
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 51