Hållbarhet och pandemin i fokus för EU-ländernas regleringar 2021

Nyhet

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 10 aug 2022

Pandemin fortsatte att prägla EU-ländernas åtgärder när det gäller reglering av produkter under 2021. Men även åtgärder med syfte att främja hållbarhet är vanliga. Det framgår av Kommerskollegiums analys av EU-ländernas anmälningar av regler under det gångna året.

Den så kallade anmälningsproceduren för tekniska regler spelar en viktig roll för att identifiera och undanröja potentiella handelshinder i EU-länderna. Den innebär att EU-länderna måste anmäla nya och förändrade nationella regler och krav på produkter innan de får träda i kraft. Under covid-19-pandemin fungerade proceduren både som informationskanal och som ett medel för att lämna synpunkter.

Ungerns förslag 2021 att införa krav på tillstånd för ungerska företag att få exportera byggprodukter och vissa råvaror, ledde till många reaktioner och EU-kommissionen vill nu få prövat i EU-domstolen om Ungern bryter mot EU-rätten.

Flera EU-länder vill införa nationella krav som syftar till hållbarhet och som går utöver EU-lagstiftningen. Här kan förslag bromsas på grund av att EU redan lagstiftar om gemensamma regler på området. Men förslagen kan också dra på sig reaktioner för att ha motiverats dåligt eller för att de splittrar upp regelverket inom EU och gör det svårare för företag att göra affärer där.

Läs mer och ladda ner rapporten

Årsrapport anmälningsdirektivet 2021 – ett europeiskt remissförfarande som förebygger otillåtna handelshinder