Fördjupat nordiskt samarbete för förbättrad rörlighet och ökad handel

EU-rätten

Om handel

Publicerad: 23 mar 2022

I Norden är vi vana att fritt resa och handla med tjänster och varor över gränserna. Men covid-19 visade att dessa friheter inte kan tas för givna. I en ny rapport pekar Kommerskollegium på ett antal områden där samarbetet mellan de nordiska länderna kan fördjupas.

– Det nordiska samarbetet kring genomförande av EU-lagstiftning skulle kunna utökas. Olika tolkning av EU-gemensam lagstiftning får inte bli till hinder för företag som försöker verka i flera av de nordiska länderna, säger Ander Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium.

Nordiska standarder och ömsesidigt erkännande av varor, är ytterligare områden där samarbetet kan fördjupas för att förbättra den gemensamma nordiska marknaden.

Läs hela intervjun och ta del av rapporten

Stronger Integration and Enhanced Free Movement in the Nordic Region – a contribution from the National Board of Trade Sweden