EU:s inre marknad höll sig stark under pandemin – men mer kan göras

Nyhet

EU-rätten

Publicerad: 18 aug 2022

Trots starka prövningar var EU:s inre marknad mycket motståndskraftig under covidkrisen. Det visar Kommerskollegiums kartläggning av de nationella åtgärderna som enskilda medlemsländer införde under pandemin.

Nationella åtgärder såsom gränskontroller och exportrestriktioner orsakade stora störningar på den inre marknaden under covidkrisen, framförallt i inledningsskedet. Men majoriteten av åtgärderna var förmodligen ändå i linje med EU-rätten eftersom de motiverades av att skydda folkhälsan.

– Trots alla deras störningar är den inre marknadens rättsliga struktur alltså tillräckligt flexibel för att rymma sådana långtgående restriktioner. Med tanke på krisens karaktär och EU:s begränsade kompetens inom hälsoskyddsområdet är det viktigt att inte inskränka medlemsstaternas möjligheter att hantera pandemin, säger Olivier Linden, jurist på Kommerskollegium.

Däremot kan mer göras för att stärka den inre marknaden inför framtida kriser.

– Vi har flera förslag på hur man kan stärka den inre marknaden. Bland annat handlar det om ökad transparens mellan EU-länderna, bättre efterlevnad och starkare samarbetsmekanismer.

Läs mer och ladda ner hela rapporten här:
Lessons from the pandemic – Designing a Single Market crisis management mechanism