Ekonomiska effekter och hänsyn till säkerhet behöver balanseras vid granskning av utländska investeringar

Nyhet

Om handel

Publicerad: 20 okt 2022

Utländska direktinvesteringar till en stat bidrar till ökad produktivitet och stärkt konkurrenskraft. I en ny analys från Kommerskollegium diskuteras hur man ska man balansera det säkerhetspolitiska och det ekonomiska perspektivet när man tar beslut om att godkänna eller hindra en utländsk investering.

Sverige står i begrepp att införa en mekanism för att granska utländska direktinvesteringar. Det kan vara när ett utländskt företag vill köpa företag eller infrastruktur som är samhällskritiska för Sverige. Här kan det finnas både säkerhetspolitiska och ekonomiska effekter som behöver balanseras mot varandra.

– Vad som attraherar investeringar är väl utforskat, men vilka effekter en statlig granskning av utländska investeringar får på mängden och kvaliteten av utländska direktinvesteringar är än så länge förhållandevis outforskat, säger Patrik Tingvall, chefsekonom vid Kommerskollegium.

Analysen utgår från existerande forskning om vad som attraherar investeringar. Denna kunskap har sedan applicerats på en tänkt investeringsgranskning för att bidra till en nyanserad bild av effekterna av utländska direktinvesteringar.

Läs mer och ladda ner rapporten

Perspectives on the Economic Effects of FDI and Investment Screening