Bästa formerna för regulativt samarbete om tekniska handelshinder kartlagda

Nyhet

Om handel

Publicerad: 21 sep 2022

När länder samarbetar om produktregler kan det undanröja tekniska handelshinder, bidra till hållbar utveckling och främja den gröna omställningen. I en ny rapport lyfter Kommerskollegium fram de samarbetsformer som kan ge bäst effekt, inom eller utanför frihandelsavtal.

– Vi vill visa att det finns en tydlig koppling mellan produktkrav och hållbarhetsfrågor, och att länder, genom att samarbeta om regulativa frågor, kan ta stora steg mot en hållbar handel och samtidigt minska tekniska handelshinder, säger Linda Bodén, en av författarna till rapporten.

Kommerskollegium har granskat 14 frihandelsavtal världen över för att kartlägga handelspartners överenskommelser om så kallat regulativt samarbete. I en ny rapport listar vi de arbetessätt som Kommerskollegium bedömer skulle fungera bäst.

Läs mer och ladda ner rapporten

An All-Star Approach to Regulatory Cooperation in the Area of Technical Barriers to Trade