Ansök om nya tullbefrielser och tullkvoter senast 2 augusti 2022

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 15 jun 2022

Du som importerar insatsvaror till EU kan ansöka om att varorna helt eller delvis ska undantas från tull. Undantaget kan gälla obegränsade eller begränsade kvantiteter, så kallade tullbefrielser och tullkvoter. Sista ansökningsdag för tullbefrielser och tullkvoter som ska börja gälla den 1 juli 2023 är den 2 augusti 2022.

Syftet med tullbefrielser och tullkvoter är att göra det möjligt för dig som företagare inom EU att få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas i tillräcklig utsträckning inom EU. Importörer i samtliga av EU:s medlemsstater kan utnyttja tullbefrielsen eller tullkvoten så snart den beviljas.

Vill du ansöka om en tullbefrielse eller tullkvot ska du först försäkra dig om följande:

  • Varan ska vara en insatsvara till industrin.
  • Identiska eller likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter måste saknas helt eller delvis inom EU och Turkiet.
  • Ordinarie tull för varan ska beräknas uppgå till 15 000 euro eller mer per år. Företag kan räkna ihop sina tullar och ansöka tillsammans för att nå upp till tröskelvärdet.
  • Varan ska inte omfattas av ett ensamrättsavtal.

Läs mer om hur du ansöker om tullfrihet för insatsvaror

Kontakt

Lisa McGuirk
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 55