Problem med moms och socialförsäkring mellan EU-länder löstes av Solvit

Nyhet

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 05 sep 2022

Samordning av socialförsäkring mellan EU-länder var orsaken bakom de flesta problem som hanterades av Solvit Sverige under 2021. Dessutom har företag haft problem med momsåterbäringen eller med att få sälja en produkt i ett annat EU-land. Det framgår av Kommerskollegiums årsrapport för Solvit Sverige.

Solvit hjälper kostnadsfritt privatpersoner och företag att lösa hinder för den fria rörligheten inom EU. De problem som anmäls till Solvit har ofta uppstått i kontakter med myndigheter och Solvits roll är att utreda om myndigheternas beslut och handläggning är förenliga med EU-rätten. På Solvit Sverige, vid Kommerskollegium, finns flera EU-rättsjurister som hanterar de problem som privatpersoner och företag rapporterar in.

- Förra året hanterade vi över 200 ärenden och de flesta handlade om att en person kommit i kläm mellan socialförsäkringssystemen i två EU-länder. Det kan till exempel handla om vilket lands trygghetssystem som en person som bor och arbetar i olika länder ska tillhöra. Det finns gemensamma regler om hur samordningen mellan länderna ska gå till och vi utreder om beskeden från myndigheterna är i linje med EU-rätten, säger Hiba Zeydi, EU-rättsjurist vid Kommerskollegium.

Solvit hjälpte under förra året även företag som har verksamhet i flera EU-länder med att få ut momsåterbäring, som de till att börja med hade nekats.

- Flera svenska företag med verksamhet i Ungern hade problem med just momsåterbäringen. Där kunde Solvit påpeka för myndigheten att den gett för lite tid till företagen att överklaga beslutet och att de borde ha begärt in kompletterande information från företagen. Efter Solvits kontakt med myndigheten löste sig problemet och företagen fick sin momsåterbäring utbetald.

Andra problem som Solvit har arbetat med har gällt produkter som redan är godkända för försäljning i ett EU-land, men som inte tillåts att säljas i ett annat EU-land.

- Vi hade till exempel ett ärende som gällde solskydd för lastbilar som är godkända för försäljning i Sverige, men som inte fick säljas i Norge. Normalt ska det inte ställas krav på ytterligare tester och provningar, utan en produkt som är godkänd för försäljning i ett EU-land, ska också få säljas i ett annat EU-land, säger Hiba Zeydi.

Under 2021 kom det också in flera klagomål på åtgärder som införts med anledning av coronapandemin. Det gällde till exempel inreseförbudet till Norge där många gränspendlare inte kunde ta sig till sitt arbete i Norge och därför förlorade sin inkomst. Ett annat problem uppstod i Sverige då personer utan svenskt personnummer- eller samordningsnummer inte kunde få ut sina vaccinationsbevis mot covid från E-hälsomyndigheten.

- Vi ansåg att Sverige i och med detta inte fullföljde sina skyldigheter enligt EU-rätten: att utfärda digitala covidintyg till personer som har vaccinerat sig här. Sedan januari 2022 blev det möjligt för personer som saknar person- och samordningsnummer att få intygen genom en manuell hantering hos den ansvariga myndigheten, säger Hiba Zeydi.

Läs mer om problem som Solvit löste under 2021

Årsrapport 2021: Solvit Sverige

Kontakt

Hiba Zeydi
Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 07

Charlotte von Mentzer
Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 76