Level playing field – ett begrepp med många olika betydelser

Om handel

Publicerad: 15 apr 2021

Level playing field, LPF, är ett begrepp som blivit allt vanligare i handelspolitiken. Men det har olika betydelser och värdeladdning beroende på kontext och avsändare, visar en ny rapport från Kommerskollegium.

- I rapporten förklarar vi begreppets innebörd och att det kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Därför är det viktigt att vara tydlig med hur man använder begreppet så att det inte uppstår missförstånd, säger Patrik Tingvall, en av skribenterna och chefekonom vid Kommerskollegium.

- Vi uppmärksammar också att man kan landa fel om man fokuserar på level playing field som enda mål. Det kan stå i konflikt med andra hänsyn, till exempel påverkan på konsumenter eller miljö- eller hållbarhetsmål.

På svenska används omväxlande begreppen jämn spelplan, lika villkor, rättvis konkurrens om level playing field.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten
Vad är en jämn spelplan? – en analys av begreppet level playing field