Utrikeshandeln – på väg tillbaka

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 16 sep 2021

Sveriges export av varor och tjänster ökade med 9 procent under första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2020. Importen ökade med 7 procent. Den stora ökningen drevs framför allt av varuhandeln under andra kvartalet. Det visar Kommerskollegiums rapport över utrikeshandeln för första halvåret.

Sveriges handel med andra länder drabbades förra året hårt av coronapandemin och av de åtgärder som sattes in för att bekämpa smittspridningen. Mörkast siffror stod andra kvartalet 2020 för.

– Därför ser vi den allra största ökningen under andra kvartalet i år. Jämför med andra kvartalet 2020 ökade varuhandeln med 25 procent, både när det gäller importen och exporten, säger Petter Stålenheim, handelsstatistisk expert på Kommerskollegium.

Men det är just varuhandeln som återhämtat sig starkt under den senaste tiden. Tjänstehandeln släpar fortfarande efter. Under det första halvåret ökade tjänsteexporten bara marginellt, med 0,1 procent och tjänsteimporten minskade med 3,6 procent. Att tjänstehandeln släpar efter i återhämtningen har dock sina naturliga orsaker.

– Delar av tjänstehandeln är starkt kopplad till resor och transporter. Eftersom turismen fortsatt ligger på väldigt låga nivåer så fortsätter den att dra ner tjänstehandeln. Tjänsteresorna har inte heller kommit igång ordentligt och sammantaget är det därför inte så märkligt.

Läs rapporten

Sveriges utrikeshandel första halvåret 2021

Kontakt

Petter Stålenheim
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 49