Turbulent handelsår i coronapandemins spår

Importera & exportera

Corona

Publicerad: 18 mar 2021

Djupa dyk och snabba uppgångar. Handelsåret 2020 var det mest oförutsägbara året på många år. Varuhandeln återhämtade sig kraftigt under andra halvåret men tjänstehandelns nedgång följde med in i det nya året. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel 2020.

– För Sveriges del började krisen och osäkerheten i världsekonomin göra avtryck på handelsflödena framför allt från mars. Botten nåddes under andra kvartalet då osäkerheten i den svenska ekonomin var som störst, säger Nils Norell, ekonomisk analytiker på Kommerskollegium.

Sveriges export av varor var som lägst i maj då exporten var 25 procent lägre än 2019. Totalt minskade varuexporten med 1,0 procent i volym och 6,0 procent i värde, medan varuimporten minskade med 3,7 procent i volym och 8,6 procent i värde.

– Denna minskning skedde främst i april och maj då det såg riktigt mörkt ut, men i relation till den senaste finanskrisen, då vi såg volym- och värdetapp på mellan 16-18 procent i årstakt, bör 2020 ses som en betydligt svagare inbromsning.

Tjänstehandeln hade en ännu svagare utveckling än varuhandeln, och när varuexporten i juni vände uppåt stannade tjänstehandeln kvar på en mycket låg nivå.

– Tjänstehandeln har drabbats hårt av coronapandemin och som följd av nationella restriktioner ser vi enorma tapp, framför allt i resesektorn. Först i september kunde vi se en början till återhämtning.

Handeln med personlig skyddsutrustning, läkemedel och medicinteknik ökade dock under 2020. Läkemedelsexporten gick i stor utsträckning till länder utanför EU, varav en tredjedel till USA och Kina. Sverige exporterade mest personlig skyddsutrustning till Norge, Finland och Tyskland medan importen av samma vara framförallt kom från Kina, Tyskland och Storbritannien.

Ta del av detaljerad statistik och mer information i rapporten:
Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar, helåret 2020

Kontakt

Nils Norell
08-690 49 51
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se