Tullfrihet vid import av IT-varor och viss medicinsk utrustning i Laos från årsskiftet

Importera & exportera

Publicerad: 06 dec 2021

Laos kommer att ta bort merparten av tullarna på vissa IT-varor och viss medicinsk utrustning från den 1 januari 2022. Det blir följden av att landet nu anslutit sig till WTO:s informationsteknikavtal (ITA I och ITA II).

– Det är positivt att fler länder ansluter sig till avtalet och vi hoppas också framöver på ett breddat avtal, där fler varor inkluderas och därmed omfattas av tullfrihet utan krångliga ursprungsregler, säger Maria Johem, ämnesråd vid Kommerskollegium.

Informationsteknikavtalet innebär att de länder som deltar tillämpar tullfrihet för vissa IT-varor, till exempel datorer, mobiltelefoner, telekommunikationsutrustning och vissa halvledare men också viss medicinsk utrustning.

Laos är det första av de så kallade minst utvecklade länderna som går med i ITA. Landet tar bort merparten av tullarna som omfattas av avtalet från den 1 januari 2022. För vissa mer känsliga varor kommer Laos att fasa ut tullarna i jämna steg, vilket innebär att de blir tullfria först 2026.

Avtalet anses av många vara ett av WTO:s mest lyckade plurilaterala avtal. Ett 80-tal länder är med i ITA I, bland annat USA, Kina, Indien och Japan och ett 50-tal länder är med i ITA II. Avtalet har haft stor betydelse för effektiva värdekedjor, inte minst under covid-19-pandemin. Det har också bidragit till  sänkta kostnader för IT-varor, ekonomisk tillväxt och nya innovationer och tjänster.

Kontakt

Maria Johem
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 54