Tullfrihet bort för drygt 160 varor – påverkar det ditt företag?

Importera & exportera

Brexit

Publicerad: 17 feb 2021

Från och med den 1 januari 2022 riskerar tullfriheten att försvinna för varor som idag omfattas av tullbefrielser. Vill du och ditt företag att någon av dessa ska finnas kvar? Kontakta Kommerskollegium senast den 22 mars.

Varje år rensar EU-kommissionen upp i systemet för tullbefrielser och tar bort de varor där importen inte är tillräckligt stor för att omfattas av fortsatt tullfrihet. I år upphör även tullbefrielser initierade av Storbritannien. Det innebär att från den 1 januari 2022 kommer tullfriheten för vissa varor att försvinna.

Har ditt företag intresse av att tullfriheten för några varor ska vara kvar också nästa år? Kontakta då Kommerskollegium – senast den 22 mars 2021 – och få hjälp med ansökan till EU-kommissionen.

Information

Lista över varor där tullbefrielsen riskerar att tas bort 1 januari 2022 (pdf)

Kontakt

Tobias Ekblom
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 62