Tullfria insatsvaror från och med 1 juli 2021

Importera & exportera

Publicerad: 28 jun 2021

Nu finns en uppdaterad lista över de jordbruks- och industrivaror som kan importeras tullfritt till EU från ett land utanför EU från den 1 juli 2021.

De nya tullbefrielserna är resultatet av beviljade ansökningar från EU-företag som har behandlats av EU-kommissionen. Syftet med tullfriheten är att företag inom EU ska få tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas inom EU.

Alla importörer i EU kan utnyttja tullfriheten oavsett vilket land varorna importeras från. En förutsättning för tullfri import är att varorna är insatsvaror som ingår i vidare tillverkning inom EU. För vissa varor finns även krav på hur de används. Det kan också finnas en gräns för hur stor mängd av en vara som kan importeras tullfritt, en så kallad kvot. För import utöver den tullfria kvoten gäller den ordinarie tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om "först till kvarn".

Uppdaterade listorna över tullfria varor

Lista på varor som omfattas av tullfrihet för en obegränsad kvantitet 

Lista på varor som omfattas av tullfrihet men för en begränsad kvantitet (tullkvot) 

Ansök om tullfrihet för andra insatsvaror

Läs om hur företag kan ansöka om tullfrihet för andra insatsvaror

Kontakt

Evelina Eriksson
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 47