Tjugotvå handelsdiplom till nio utvecklingsländer

Om handel

Publicerad: 20 jan 2021

Tjugotvå personer från nio länder får idag diplom för sina insatser i Kommerskollegiums utbildningsprogram Trade Academy. Utbildningen riktar sig till myndigheter och ministerier i utvecklingsländer.

– Det är fantastiskt att kunna dela ut diplomen till deltagarna i Trade Academy. På grund av den globala pandemin genomfördes den sista delen av utbildningen och avslutningsceremonin digitalt, säger Pernilla Trägårdh, chef för Kommerskollegiums enhet för WTO och utvecklingssamarbete.

–  Jag är stolt över att vi lyckades leverera en avancerad handelspolitisk utbildning som har gett deltagarna kunskap och praktiska verktyg som de kan tillämpa i sina hemländer.

Trade Academy är Kommerskollegiums största projekt på området utvecklingssamarbete. Syftet med utbildningen är stärka de institutioner i deltagarländerna som ger förutsättningar för företag att bedriva internationell handel, något som kan bidra till tillväxt och minskad fattigdom. Utbildningen fokuserar även på att åstadkomma engagemang för nätverkande, vilket kommer att fortsätta i ett nyskapat alumnnätverk på Linkedin.

Trade Academy har genomförts fyra gånger hittills. De länder som var representerade i den här senaste omgången var Bangladesh, Colombia, Ecuador, Etiopien, Kambodja, Myanmar, Somalia, Belarus och Zambia.

Läs mer om utbildningsprogrammet Trade Academy