Tillfällig lättnad i stålkonflikten mellan USA och EU

Importera & exportera

Handelskonflikten USA-EU

Publicerad: 29 nov 2021

EU och USA har enats om en tillfällig överenskommelse i konflikten om USA:s stål- och aluminiumtullar. Borttagna tullar från 1 januari 2022 påverkar svenska företag positivt.

Överenskommelsen innebär att EU pausar sina strafftullar på amerikanska varor som de införde som motåtgärd för USA:s tilläggstullar på import av stål- och aluminiumvaror. USA i sin tur inför ett kvotsystem som tillåter viss import av stål- och aluminiumvaror från EU till USA utan att tilläggstull behöver betalas.

- Överenskommelsen är positiv både för svenska företag som importerar amerikanska varor och svenska stål- och aluminiumtillverkare som exporterar till USA. Det bör dock påpekas att EU:s skyddsåtgärder på stål fortsatt kommer att gälla, säger Johanna Weibull vid Kommerskollegium.

EU:s strafftullar som berör vissa importerade varor från USA, såsom motorcyklar, whisky, motorbåtar och vissa livsmedel, har införts i flera steg genom EU-förordningarna 2018/886 och 2020/502. Dessa strafftullar kommer att pausas från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2023.

Tidigare i år pausade EU införandet av steg två (utökade strafftullar) enligt EU-förordning 2018/886 till och med den 30 november 2021. Denna paus förlängs nu till och med 31 december 2023.

Kvoter på stål till USA

Från USA:s sida införs ett tullkvotssystem för import av stål och aluminium från EU från och med 1 januari 2022. Det innebär att viss mängd europeiskt stål och aluminium kommer kunna importeras till USA utan tilläggstull. För stålvaror så gäller detta dock endast stål som till 100 procent är framställt inom EU.

För EU och USA är överenskommelsen ett sätt att skapa utrymme för fortsatta förhandlingar med syfte att komma överens om en mer permanent lösning på konflikten.

De skyddsåtgärder som EU har på stål och som innebär att importörer av stål kan ansöka om tullkvoter för att undvika att betala en tilläggstull på 25 procent, påverkas inte av den senaste överenskommelsen utan fortsätter som tidigare.

Kontakt

Johanna Weibull
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 98

Mer information