Vad krävs för största och snabbast möjliga globala produktion av covid-19-vaccin?

Om handel

Corona

Publicerad: 31 mar 2021

Covid-19-vaccinen står i centrum för Kommerskollegiums generaldirektörs Anders Ahnlids senaste krönika. Hur ska vi får fram livräddande vaccin så fort som möjligt, till så många som möjligt?

De handelspolitiska rekommendationerna till följd av vaccindramat är lika tydliga som enkla, skriver Anders Ahnlid:

"Avstå från exportrestriktioner och offentlig upphandling som hindrar handeln och garantera transparens och öppenhet avseende vaccinproduktionen och dess värdekedjor."

Läs hela krönikan