Sex månader med frihandelsavtalet efter brexit

Importera & exportera

Brexit

Publicerad: 30 jun 2021

Förenkla för roll-on/roll-off trafiken, förbättra för ungas möjligheter att jobba i Storbritannien och underlätta för mindre företag att hitta information. Det är några av de punkter som Kommerskollegium anser att Sverige bör driva när frihandelsavtalet mellan Storbritannien och EU nu ska implementeras.

– Frihandelsavtalet har nu varit i kraft i sex månader och vi kan konstatera att omställningen har varit extra svår för mindre företag som inte handlat med tredje land tidigare och för livsmedelsföretag och e-handelsföretag där skillnaden från tidigare är som störst, säger Emma Sävenborg, expert på frihandelsavtal på Kommerskollegium.

Oro för påverkan på tjänstehandeln

När Storbritannien lämnade EU:s inre marknad blev det för många svenska företag betydligt svårare att handla med Storbritannien. Nya krav och regler har bland annat lett till försenade eller uteblivna leveranser och det finns en oro bland företag att det kan bli ännu svårare när Storbritannien inför ytterligare kontroller och regler i höst och till årsskiftet.

Kommerskollegium har under våren tagit emot synpunkter och besvarat en stor mängd frågor från företag om frihandelsavtalet. För att få en ännu djupare bild av hur frihandelsavtalet hittills fungerat genomförde Kommerskollegium också 14 djupintervjuer med representanter från näringslivet och civilsamhället under april och maj.

– Tjänstehandeln har inte upplevts som så problematisk för företag men det beror troligen främst på coronapandemin som i stort sett gjort det omöjligt att skicka personal. Men här finns en oro att det kan bli problematiskt när restriktioner släpper och resandet kommer igång igen.

Frihandelsavtalet under lupp

Kommerskollegium har också analyserat samtliga handelsdelar i avtalet för att identifiera vilka frågor Sverige bör bevaka och om det finns möjligheter till förbättringar.

– Det är tydligt att den korta förhandlingstiden och politiska avvägningar fått genomslag i utfallet. Nu gäller det att ta alla möjligheter som finns att fördjupa samarbetet inom ramen för avtalet.

Slutsatsen i Kommerskollegiums analys av avtalet är att det framförallt är viktigt att driva frågor inom handelsprocedurområdet, växt och djurskydd, tjänster och digitala frågor.

– Inom dessa områden finns konkreta förslag på förbättringar att undersöka närmare och de är särskilt viktiga för just handeln mellan Sverige och Storbritannien. Vi exporterar relativt mycket livsmedel till britterna, det är många mindre företag som handlar med Storbritannien och Storbritannien är Sveriges andra största handelspartner för tjänster.

Förslag om att förenkla, förbättra och fördjupa avtalet

Kommerskollegium har i dagarna överlämnat förslag till regeringen om vilka frågor Sverige kan driva och bevaka nu när avtalet är på plats och kan vidareutvecklas. Det handlar bland annat om att använda tekniska innovationer i roll-on/roll-off trafiken.

– Vi har sett stora förseningar av transporter vid gränserna och avtalet är en plattform för att verka för ett närmare tullsamarbete. Ett förslag är att undersöka tekniska lösningar som scanning av registreringsskyltar i roll-on/roll-off trafiken.

På tjänsteområdet blir det särskilt viktigt att regler är lättillgängliga eftersom skillnaden från hur det är att sälja tjänster på inre marknaden är extra stor. Det gäller framförallt mindre företag med begränsade resurser. Att verka för ökad transparens på den brittiska sidan blir därför särskilt viktigt för Sverige.
En annan viktig fråga handlar om personrörlighet.

– Avtalet omfattar nämligen inte all typ av personrörlighet. Det innebär att det har blivit svårare för unga och personer utan universitetsutbildning att arbeta på respektive marknad. Ett förslag är därför att Sverige ska driva på för att frihandelsavtalet i större utsträckning ska omfatta även dessa grupper.

Vill du veta hur arbetet med avtalet nu kommer att fortsätta?
Hör Emma Sävenborg berätta i filmen som du hittar på vår webbingång om frihandelsavtalet

Kontakt

Emma Sävenborg
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se 
08-690 48 71