Seminarium: Hur kan EU trygga försörjningen av varor i kris?

Om handel

Corona

Publicerad: 28 apr 2021

Coronapandemin har haft stor påverkan på leverans- och produktionskedjorna inom EU. Men hur kan vi garantera att det inte uppstår brist på varor? Ta del av diskussionen vid Kommerskollegiums seminarium den 5 maj.

Seminariet hålls via zoom och är kostnadsfritt. Det kan också ses i efterhand.

Anmälningstiden har gått ut.
Seminarium: Hur säkrar vi en trygg EU-försörjning av varor under en kris?

Kontakt

Nataliya Hulusjö
08-690 49 76
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se