Pandemin präglade EU-ländernas reglering av varor

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 30 aug 2021

Medicintekniska produkter, läkemedel och vaccin var områden som EU-länderna lagstiftade om under 2020. Det framgår av Kommerskollegiums årsrapport om EU:s anmälningsprocedur för tekniska regler.

När EU-länderna stiftar nya lagar och förordningar som ställer krav på varor och e-tjänster är de skyldiga att skicka kraven på en slags remissrunda inom EU. Syftet är att förebygga otillåtna handelshinder.

– Under 2020 anmälde många medlemsländer åtgärder kopplade till coronapandemin. Det var till exempel reglering av skyddsmasker, desinfektionsmedel och vaccin, säger Johanna Nyman, som har sammanställt årsrapporten.

– Något annat som skiljer sig från tidigare år är ökningen av nationella åtgärder som hindrar exporten av vissa varor. Ett tiotal EU-länder anmälde under pandemin lagstiftningsåtgärder som kan ses som någon form av exportrestriktion.

Sverige skickade synpunkter på flera förslag till exportrestriktioner på bland annat läkemedel, respiratorer och vaccin. Sverige ansåg bland annat att lagstiftningsförslagen inte var tillräckligt motiverade utifrån ett inremarknadsperspektiv där fri rörlighet är en grundprincip.

Läs mer

Årsrapport anmälningsdirektivet 2020 – ett europeiskt remissförfarande som förebygger otillåtna handelshinder

Kontakt

Johanna Nyman
Fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 56