Lämna synpunkter på EU:s skyddsåtgärder på stål senast 10 januari

Importera & exportera

Publicerad: 20 dec 2021

Påverkas ditt företag av EU:s skyddsåtgärder på importerat stål? Tala om det för EU-kommissionen, som nu ser över skyddsåtgärderna. Lämna synpunkter direkt till kommissionen senast 10 januari 2022.

EU-kommissionen ska se över de skyddsåtgärder i form av tullkvoter på stål som infördes i juli 2018 och vill ta del av företagens synpunkter på åtgärderna

– Kommissionens översyn av skyddsåtgärderna är en bra möjlighet för berörda företag att framföra sina synpunkter till kommissionen, säger Johanna Weibull vid Kommerskollegium.

Tullkvoterna ska ses över minst en gång om året

I juli 2018 införde EU-kommissionen skyddsåtgärder för import av ett antal stålprodukter till EU. Till att börja med infördes skyddsåtgärderna på tre år men förlängdes ytterligare tre år den 1 juli 2021. Skyddsåtgärderna består av tullkvoter som sätter ett tak för hur mycket av en viss produkt som kan importeras till EU utan att den drabbas av en skyddstull på 25 procent.

Översynen omfattar bland annat nivån på kvoterna, tilldelningen av kvoter, eventuella utträngningseffekter, liberaliseringsnivån, listan med utvecklingsländer som är undantagna från skyddsåtgärderna samt om ändringar av USA:s 232-åtgärder påverkar. Kommissionen tar även emot synpunkter på annat som kan ha förändrats sedan åtgärderna infördes.

Läs mer om detaljerna och hur man lämnar synpunkter i EU-kommissionens tillkännagivande