Krav på intyg införs vid export till Storbritannien

Importera & exportera

Brexit

Publicerad: 02 mar 2021

Den 1 oktober införs krav på djurhälsointyg på vissa varor som exporteras till Storbritannien. Det gäller till exempel animaliska livsmedel såsom kött, mejeriprodukter och äggprodukter. Varorna måste också föranmälas av importörerna till brittiska myndigheter.

Nyhetsartikeln uppdaterades med nya datum den 11 mars då brittiska myndigheter annonserade att de nya kraven kommer att införas senare. Det ursprungliga datumet för förändringarna var den 1 april, men datumet har skjutits upp två gånger. Här uppdateras korrekta datum kontinuerligt:

Transportera och deklarera varor

– Om ditt företag exporterar så kallade restriktionsvaror och inte förberett er för denna förändring ännu så är det dags för det nu. Ni måste se till att skaffa de intyg som behövs för era varor och diskutera med era brittiska partners om hur föranmälan ska gå till, säger Björn Strenger, ansvarig för hälsoskyddsfrågor på Kommerskollegium.

Levande djur, avelsmaterial, kött, mejeriprodukter, ägg färska frukter och grönsaker är alla exempel på restriktionsvaror. För levande djur och avelsmaterial ställs redan krav på hälsointyg sedan den 1 januari. För animaliska livsmedel som kött och mejeriprodukter som exporteras till Storbritannien efter 1 oktober måste ett hälsointyg finnas med. Hälsointyget utfärdas av en officiell veterinär i Sverige och garanterar att varan lever upp till de brittiska hälsokraven.

För färska frukter och grönsaker krävs på samma sätt ett sundhetscertifikat. Detta krav införs från den 1 januari 2022.

– Motsvarande krav finns redan på brittiska varor som exporteras till EU. De nya kraven är alltså på brittiska sidan och börjar gälla först nu eftersom de nya reglerna efter brexit införs stegvis i Storbritannien.

Läs mer om hälsointyg och hur varorna ska föranmälas i Storbritannien på Livsmedelsverkets webbplats
Läs om fler villkor och krav i handeln med jordbruksvaror och livsmedel efter brexit

Kontakt

Björn Strenger
08- 690 48 62
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se