Handelsstatistiken blir interaktiv på kommerskollegium.se

Om handel

Publicerad: 09 dec 2021

Vi gillar handelsstatistik! Så mycket att vi idag lanserar helt nya handelsstatistiksidor på webben. Genom klickbara diagram kan besökaren få fram statistik för olika länder, varugrupper och tjänsteslag.

Porträtt Petter Stålenheim

Petter Stålenheim, du har jobbat med det här projektet, berätta!

– Från och med idag kan våra besökare ta ut och anpassa statistiken helt efter sina behov, genom våra klickbara diagram.

– Här finns statistik för Sveriges export och import av varor och tjänster. Det finns också siffror på svenska direktinvesteringar i andra länder och utländska direktinvesteringar i Sverige. Man kan få fram statistik över hur stor den svenska handeln är med ett specifikt land eller en region. Och man kan titta på hur viktiga olika varor och tjänster är i den svenska utrikeshandeln.

Vad är det nya?

– Det finns ingen annanstans möjlighet att få tillgång till en samlad bild av handeln med varor och tjänster, och direktinvesteringar, på ett så här interaktivt sätt. Man kan klicka i och ur länder, varugrupper, och tjänsteslag, se graferna växa fram och enkelt plocka ut uppgifterna i Excel- eller CSV-format för vidare analys.

– Statistiken kommer att vara ständigt uppdaterad efter den senaste tillgängliga statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB. Statistiken i diagrammen presenteras antingen per kvartal eller helår.

Vem kan ha användning av det här?

– Till exempel en skolelev som vill ha svar på frågor som: Med vilka länder handlar Sverige? Vilka varor är särskilt viktiga i den svenska importen och exporten?

– Eller en journalist som vill veta hur importen från Kina har utvecklats eller hur stor EU:s andel är av den svenska exporten.

– Det kan även vara en analytiker som vill bilda sig en första översiktlig bild av utrikeshandeln. För den som vill gräva djupare i framför allt varuhandeln finns sedan tidigare kollegiets handelsstatistiska faktablad att tillgå.

Ni brukar ju göra kvartalsrapporter med utrikeshandelsstatistiken. Försvinner de nu?

– Ja. I stället har man på webben hela tiden den senast uppdaterade statistiken på ett sätt man själv kan anpassa efter sina egna behov. Utöver det kommer vi att göra analyser på olika teman som vi presenterar på webben i olika former, så håll utkik!

Gå till våra nya handelsstatistiksidor

Kontakt

Petter Stålenheim
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 49